Visitation​

​Alle visitationer sker i en tæt dialog med den anbringende kommune. Valget af pladstype og pris vil altid bero på en faglig vurdering ud fra den dialog, der er med anbringende kommune samt sagsakter der ligger på den konkrete unge.

I visitationsprocessen, er der stor fokus på den unges sikkerhed og i samarbejde med VISO laves en sikkerhedsvurdering af den unges trusselsniveau.

Den unges behandlingsbehov vil altid afspejle prisen, i forhold til trusselsniveau og den pædagogiske behandling.