​Skole og uddannelse

Intern skole

Vi tilbyder intern skole til unge der er særlig truet eller har svært ved at kunne indgå i kommunalt folkeskoleregi.

Skolen tilbyder

  • ​Vi laver individuelt tilrettelagte forløb med mulighed for at afslutte 9. og 10.klasse.
  • ​Vi garanterer tryghed og rotimerne
  • ​Vi har fokus på faglighed ogtrivsel
  • ​Vi benytter en miljøterapeutisk tilgang tileleverne
  • ​Vi arbejder med de positivefællesskaber
  • ​Vi prioriterer at alle elever skal afslutte skoleforløbet medprøve
  • ​Vi har fokus på skolevejledning og elevernes samledeuddannelsesplan

Kommunal folkeskole

Vi har et tæt samarbejde med områdets folkeskoler og øvrige læringsanstalter. Derfor kan vi tilbyde skolegang på en kommunal folkeskole til unge. SAFEHOUSE har erfaring i forhold til sikkerhedsprocedurer omkring den enkelt unges skolegang.