​Observationer og udredning

​I SAFEHOUSE kan vi udover sikkerheden, tilbyde pædagogisk observation af unge i alderen 12-18 år, som har oplevet æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Formålet med en pædagogisk observation og udredning er, at afdække den unges ressourcer og behov for støtte til udvikling af eventuel sociale, motoriske, følelsesmæssige og kognitive færdigheder, der vil være vejledende for fremtidige foranstaltninger.

Det er vigtigt, at der bliver taget hånd om de problemstillinger og udfordringer, som den unge eventuel oplever. Gennem observationer, finder vi frem til den enkelte unges udfordringer og behov, der skal være fokus på i det pædagogiske arbejde.

​​

Observations- og udredningsperioden strækker sig fra tre til seks måneder, og afdækker den unges udviklingsmæssige behov set i forhold til ICS.

SAFEHOUSE kan tilbyde, i samarbejde med ekstern psykiater eller psykolog, med ekspertise i æresrelaterede konflikter og social negativ kontrol. Udredning i forhold til den enkelte unges psykiske forhold. Formålet er at udrede, diagnosticerer og/eller behandle den unge psykiatrisk, som en del af den samlede behand- lingsplan.