Dokumentation og effektmåling

​SAFEHOUSE ønsker at være på forkant med de stigende krav til dokumentation og synliggørelse af det pædagogiske arbejde og har derfor implementeret Journal Digital, som er et anerkendt digitalt styringsredskab. Journal Digital tager afsæt i den enkelte unges handleplan og her udarbejdes en behandlingsplan.

Dette oprettes med udgangspunkt i ICS.

Opfølgningen af en behandlingsplan danner grundlag for revurdering af behandlingen og interventionerne for den kommende periode, med beskrivelse af konkrete overordnede mål, konkrete delmål samt valg af behandlingsindsats. Endvidere indeholder behandlingsplanen en beskrivelse af ressourcer og risici.

Den systematiske opfølgning giver de optimale muligheder for effektmåling, evaluering og evidens af vores socialpædagogiske indsats.