Trusselsniveau

Når en ung indskrives i SAFEHOUSE, arbejdes der hurtigst muligt for at få et overblik over den unges trusselsniveau. Den enkelte unge bliver sikkerhedsvurderet både af det faglige personale samt VISO. Derudover laver den unge i samarbejde med personalet et Genogram, hvorfra der laves en vurdering af, hvor den unge kan færdes, med størst sikkerhed. Ud fra Genogram og samtale, ses også på den unges familiemønstre i forhold til æresrelaterede konflikter.​