Pædagogisk tilgang​

Vores tilgang hviler på et helhedsperspektiv, hvor den unge altid modtager et individuelt tilrettelagt forløb, der imødekommer den enkeltes behov for støtte til at håndterer de mentale, sociale og uddannelsesmæssige udfordringer de står i. Herunder tages respektfuldt udgangspunkt i den enkeltes kulturelle baggrund.​

Tryghed og sikkerhed

Vi har stort fokus på at skabe trygge og sikre rammer for husets unge. Vi tror på at følelsen af sikkerhed og tryghed er altafgørende for beboernes mulighed for udvikling.

Huset er indrettet som et hjem, med hyggelig atmosfære og private værelser til hver beboere samt fællesrum der indbyder til samvær og hygge.

For at skabe størst mulig tryghed, arbejder vi med en struktureret og forudsigelig hverdag, som lægger sig tæt op af en hverdag i et almindeligt hjem.

Vi tror på at en relationspædagogisk tilgang skaber bedst mulig grobund for den nødvendige tryghed, fortrolighed og nærvær. Afdelingen bemandes derfor af en fast personalegruppe og hver ung tildeles en primær kontaktperson, som følger den unge tæt gennem hele anbringelsesforløbet.

Empowerment og medinddragelse

Vi arbejder på at styrke individuel selvstændighed og vi tager respektfuldt udgangspunkt i den enkeltes kulturelle baggrund og aktuelle situation.

​For at skabe størst mulig trivsel og udvikling for husets unge, delagtiggøres alle i hverdagens opgaver og gøremål. Med afsæt i empowermentprincipperne arbejder vi på, at alle beboere bliver aktive aktører i eget liv og i stand til selv at tage velovervejede beslutninger over egen fremtid. Vi arbejder konkret på at hjælpe beboerne med at udvikle redskaber til selvstændigt at styre eget liv på en konstruktiv måde.

Kognitiv adfærdsterapi og mentalisering

Husets unge tilbydes ugentlige udviklingssamtaler med afsæt i den kognitive tilgang, for at skabe grobund for positiv selvudvikling. I samarbejde med den enkelte unge arbejder vi med at fremme selvværd og selvtillid med respekt for den unges individuelle udfordringer.

Mange unge der står i en æresrelateret konflikt har ofte en udfordret tilknytningsevne, hvorfor det er centralt at arbejde med deres metallisering. Vi træner derfor deres mentalisering så de i højere grad kan sætte sig ind i egne og andres mentale tilstande og derved styrke egen identitet.