​Relationsdannelse

​Vi er af den opfattelse, at megen udvikling sker via relationer med den unge. Vi finder det derfor vigtigt, at personalet har fokus på værdien i at kunne arbejde med, og indgå i, en ligeværdig relation med vores unge. I relationsarbejdet møder vores unge, et personale, der er autentiske og empatiske, og oprigtigt ønsker at involvere sig i deres liv.