​Pædagogiske rammer

I SAFEHOUSE har vi stort fokus på, at skabe trygge og sikre rammer for husets unge. 

​SAFEHOUSE er bemandet af en fast personalegruppe og hver ung tildeles en primær kontaktperson, som følger den unge tæt gennem hele anbringelsesforløbet.

Pædagogisk tilgang og position i SAFEHOUSE: