​Low Arousel

​TilgangenerLowArouselfraenneuroaffektivposition/forståelse.Viserogforstårdenungesudfordringer og kender årsager/mekanismer bag denne adfærd og tilpasser pædagogikken hertil. Her kan blandt andet nævnes diagnosen PTSD, som i forskellige grader rammer over 90% af de unge, som oplever æresrelate- rede konflikter og negativ socialkontrol.