​Anerkende pædagogik

Vi tror på positiv forstærkning i en anerkendende tilgang. Hver ung skal opleve at have værdi, betydning og blive mødt af omsorg. Vi ser den enkelte unges styrker og er bevidst om den unges udfordringer, herunder blandt andet PTSD, manglende omsorg, traumer og manglende identitetsdannelse samt selvstændighed.