Etnisk unge i konflikter

Målgruppen hos ​Safe House​ er etniske unge som oplever ​æresrelaterede konflikter fra hele Danmark.

Vi tilbyder sikre og specialiserede opholdsstedspladser til unge i alderen 12-18 år, hvor det kan være en etnisk ung, der akut eller planlagt må anbringes uden for hjemmet i forbindelse med en æresrelateret konflikt.

Mentale og sociale udfordringer for en etnisk ung

Målgruppen omfatter enhver etnisk ung, hvis eneste vanskelighed er den aktuelle æresrelaterede konflikt, og som har behov for pædagogisk støtte til at håndtere de mentale, sociale og uddannelsesmæssige udfordringer, som han eller hun møder. Det gælder også, hvis den unge føler, at der er tale om en generationskonflikt.

Målgruppen omfatter også unge, der har forskellige grader og omfang af sociale, adfærdsmæssige og følelsesmæssige vanskeligheder eller konkrete diagnoser.​

Det kan være en etnisk ung, som har tilknytningsforstyrrelse, ADHD, autisme, personlighedsforstyrrelser og lignende, og som derfor har behov for en massiv pædagogisk behandlingsindsats.

Kontakt os for at få støtte til dine udfordringer

Hvis du er etnisk ung, som oplever en æresrelaterede konflikt i familien, eller hvis du føler, at du har behov for pædagogisk støtte eller behandling, så kan du kontakte os.

Vi har altid åbent, så du kan kontakte os døgnet rundt, hvis det er akut. Du kan for eksempel sende en e-mail til safehouse@safehouse.email, men hvis det er akut, så bør du ringe til Mogens på telefon 23 31 10 70.​​