Æresrelaterede konflikter ved krænkelse af familiens normer

I vores safehouse arbejder vi med æresrelaterede konflikter i hele Danmark. Æresrelaterede konflikter opstår typisk, hvis et eller flere medlemmer af en familie får opfattelsen af, at et andet familiemedlem har krænket familiens ære ved at opføre sig i strid med familiens normer.

Generations- og æresrelaterede konflikter

Forskellen mellem almindelige generationskonflikter og æresrelaterede konflikter består i en opfattelse af, at den unges handlinger har eller kan have direkte konsekvenser for hele familiens ære og ikke blot den enkelte unge.​

Typiske udtryk for æresrelaterede konflikter kan blandt andet være:

 • ​Adfærdsbegrænsninger og kontrol af bevægelsesfrihed
 • Psykisk vold som for eksempel trusler eller verbal chikane
 • Familien bestemmer, hvilken uddannelse den unge skal påbegynde
 • Social kontrol ved overvågning som for eksempel tjek af mobil eller computer

 • Isolation og eksklusion

 • ​Fysisk vold

 • Tvangsægteskaber
 • Genopdragelsesrejser
 • Pres til ikke at blive skilt
 • Manglende individuelle rettigheder
 • Manglende ligestilling mellem kønnene

Det er især unge kvinder, der er underlagt familiens sociale kontrol, fordi familiens ære i høj grad er bundet op på kvindernes ærbarhed. Unge mænd kan også opleve æresrelaterede konflikter, hvis de for eksempel er homoseksuelle eller på anden vis modsætter sig familiens traditioner, forventninger og normer

Få hjælp til at takle konflikter

Du kan kontakte os døgnet rundt, hvis du oplever konflikter i familien, der er identiske med eller ligner ovenstående problemer. Du kan skrive til safehouse@safehouse.email, eller du kan ringe til Mogens på telefon 23 31 10 70 for at komme videre.​