​Negativ social kontrol

​Negativ social kontrol i forhold til æresrelaterede konflikter handler om handlinger, styring, kontrol eller sanktioner,derivæsentliggradhæmmerellerbegrænserdenenkelteslivsudfoldelse,adfærd,valgog rettigheder.

Her kan nævnes:

Årsager til udøvelse af negativ social kontrol

Der kan være mange årsager til, at en familie eller omgangskreds vælger at udøve negativ social kontrol. Det kan være for at værne om eller genoprette familiens ære og sikre at familiemedlemmer ikke overtræder kulturelle normer og optræder med en adfærd, som krænker familiens ry. Den negative sociale kontrol vil ofte af familien blive begrundet i et ønske om at passe på sit barn/unge.

https://uim.dk/arbejdsomrader/aeresrelaterede-konflikter-og-negativ-social-kontrol/hvad-er-aeresrelaterede-konflikter-og-negativ-social-kontrol