​Litteratur og links

​Sara Omar – Dødevaskeren. 

Unni Wikan – Ære og drab.

Vidensdeling

​​Nydanske LGBT-personers levevilkår – Rapport fra oktober 2015 fra ALS Research. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2015.

Dobbeltliv - rapport om baggrunden for og konsekvenserne af at leve et dobbeltliv for unge med æresrelaterede problemer
Etnisk Ung, Landsorganisation for Kvindekrisecentre (LOKK) 2014

Kønsroller og social kontrol blandt unge med etnisk minoritetsbaggrundAls Research. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. 2014

Ung i 2011. Nydanske unges oplevelser af social kontrol, frihed og grænser
Als Research. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. 2011

Familien betyder alt – Vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier
TrygFonden. 2011.

Social kontrol i etniske minoritetsfamilier
Etnisk Konsulentteam. Københavns Kommune. 2010

Brugerundersøgelse om æresrelateret vold
Servicestyrelsen. 2009.

Inspirationskataloger

Et spørgsmål om ære.
Unges bud på at modvirke og forebygge social kontrol og æresrelaterede konflikter

Idékatalog. Als Research. Socialstyrelsen. 2014

Ære og konflikt – metoder og muligheder i arbejdet med æresrelaterede konflikter
Artikelsamling. Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK). 2013

Veje til et godt ungdomsliv. Inspirationskatalog om social kontrol
Navigent. Københavns Kommune. 2013

Ære og konflikt – Forældre i fokus

Artikelsamling. Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK). 2012

Ære og konflikt – Drengenes rolle
Artikelsamling. Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK). 2011

Nyttige links

National strategi mod æresrelaterede konflikter
Social- og integrationsministeriet, 2012

Integrationsviden. Om æresrelaterede konflikter
Webbaseret vidensportal. Socialstyrelsen

​​

VISO. Rådgivning til kommuner om indsats mod æresrelaterede konflikter

Socialstyrelsen.

Etnisk Konsulentteam. Konsulentbistand for fagfolk
Københavns Kommune.

Mærk. Oplysning om æresrelaterede konflikter (app).
Applikation til mobiltelefoner.

Download til iPhone.
Adapt. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.